Chi Tiết

XE DU LỊCH TRONG&NGOÀI TỈNH

BNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LCH TRONG VÀ NGOÀI TNH

Loi Xe Giá Xe S Km Vượt Km Vượt 8 Gi Th 7 & Ch Nht
Xe 4 Ch 1.2 Triệu 100Km 6k/km 80k/giờ Thêm 100k
Xe 7 Ch 1.3 Triệu 100Km 7k/km 100k/giờ Thêm 100k
Xe 16 Ch 1.5 Triệu 100Km 8k/km 100k/giờ Thêm 150k
Xe 29 ch 2.6 triệu 100km 15k/km 120k/ giờ Thêm 300k

***** Giá thuê trên đã bao gồm xe, xăng dầu, lương tài xế lái xe.

LIÊN HỆ HOTLINE

>>>> 0908 443 471 <<<< 

 

 

 

 

BNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LCH TRONG VÀ NGOÀI TNH

Loi Xe Giá Xe S Km Vượt Km Vượt 8 Gi Th 7 & Ch Nht
Xe 4 Ch 1.2 Triệu 100Km 6k/km 80k/giờ Thêm 100k
Xe 7 Ch 1.3 Triệu 100Km 7k/km 100k/giờ Thêm 100k
Xe 16 Ch 1.5 Triệu 100Km 8k/km 100k/giờ Thêm 150k
Xe 29 ch 2.6 triệu 100km 15k/km 120k/ giờ Thêm 300k

***** Giá thuê trên đã bao gồm xe, xăng dầu,

lương tài xế lái xe.

LIÊN HỆ HOTLINE

>>>> 0908 443 471 <<<<